Czy posiadasz stare Logo?
Ilu propozycji Logotypu oczekujesz?